BIODIVERSITET

2. februar. Verdens våtmarksdag

Hvert år minnes 2. februar som World Wetlands Day (WWD). Den minnes datoen da konvensjonen om våtmarker eller Ramsar-konvensjonen ble undertegnet - av byen ved bredden av Kaspihavet der den internasjonale konvensjonen ble vedtatt, nettopp 2. februar 1971. Hva er våtmarker?
Les Mer