Informasjon

Grønland mistet rekord 532 milliarder tonn is i 2019

Grønland mistet rekord 532 milliarder tonn is i 2019


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Islandsisen på Grønland mistet en rekordmengde is i 2019, tilsvarende en million tonn i løpet av året, viser satellittdata.

Det klimarelaterte tapet er sannsynligvis det verste i århundrer og øker havnivået.

Klimakrisen varmer opp Arktis med dobbelt så stor hastighet som på lavere breddegrader, og isdekket er den største bidragsyteren til økende havnivå, noe som allerede truer kystene rundt hele verden. Isarket krympet med 532 milliarder tonn i fjor da overflaten smeltet og isbreer falt i havet og ville ha fylt syv bassenger i olympisk størrelse per sekund.

Satellittdata er samlet inn siden 2003. Tapet i 2019 var dobbelt så stort som årlig gjennomsnitt siden da på 255 milliarder tonn. Nesten det beløpet gikk tapt bare i juli 2019.

Forskere visste at Grønlands istap hadde akselert raskt de siste tiårene, og at det hadde vært høye smeltehastigheter i 2019. Men satellittdata viser nytt snøfall og gjør at nettotapet kan beregnes. Forskerne sa at tapet i 2019 var sjokkerende og sannsynligvis den største i århundrer eller til og med årtusener.

Hvis hele innlandsisen på Grønland smelter, ville havnivået stige seks meter. Men forskerne sa at det ikke var sikkert at folien hadde passert punktet for ingen retur, og at reduksjon av karbonutslipp ville redusere smeltingen, noe som ville ta århundrer å fullføre.

Forskere tilskrev det ekstreme istapet i 2019 klima "låsemønstre" som holdt luften varm over Grønland i lengre perioder. Disse blir mer og mer utbredt etter hvert som verden varmes opp. Nesten 96% av innlandsisen smeltet på et tidspunkt i 2019, sammenlignet med et gjennomsnitt på 64% mellom 1981 og 2010.

"2019 var virkelig sjokkerende og deprimerende når det gjelder antall," sa Ingo Sasgen fra Alfred Wegener-instituttet i Bremerhaven, Tyskland, som ledet analysen. "Men det er ikke veldig overraskende heller, for vi hadde andre år med tung smelting i 2010 og 2012, og jeg håper vi ser mer og mer."

Snøfallet på Grønland var lavt i 2019, også på grunn av blokkeringsmønsteret, noe som betyr at relativt lite ny is ble tilsatt. "Den virkelige meldingen er at innlandsisen er veldig ubalansert," sa Sasgen.

Han sa også at en ekstra bekymring var tilbakemeldingsmekanismer som øker istapet, inkludert smeltevann som svekker innlandsisen og akselererer fallet i havet. Varmere vær smelter også den hvite snøen på toppen av laget, og avslører mørkere is under, som absorberer mer varme fra solen.

"Disse resultatene kommer i et avgjørende øyeblikk," sa Yara Mohajerani fra University of California i Irvine i USA, som ikke var en del av studieteamet. "2019 slo den forrige 2012-rekorden med 15%, en rekord uten sidestykke de siste århundrene eller årtusener."

Han sa at den arktiske oppvarmingen sannsynligvis vil øke ytterligere de neste årene. "Derfor er det avgjørende å følge nøye med på endringer i ismassa, og Sasgen og hans kolleger har tatt et viktig skritt i den retningen."

Forskningen, publisert i tidsskriftet Communications Earth & Environment, brukte data fra NASAs Grace-satellitter, som tar tyngdekraftsmålinger og faktisk veier ismassen på Grønland.

Den første Grace-satellitten var ferdig med datainnsamlingen i juni 2017 og erstatningen begynte i mai 2018. Data fra den andre satellitten ble brukt til å bestemme hvor mye som hadde gått tapt i den mellomliggende perioden.

Forskerne fant at 2017 og 2018 hadde uvanlig lavt is tap, på grunn av en reversering av blokkeringsmønsteret som resulterte i kalde og snødekte forhold på Grønland. Men selv under disse forholdene mistet lokket fortsatt is, noe som betyr at kalde år ikke kompenserer for varme år som tidligere.

"Det viser virkelig at vi har kommet inn i en helt annen tilstand," med en tendens til å øke istap og mer variasjon hvert år, sa Sasgen. "Grønland har blitt bipolar på en måte."

Professor Stefan Rahmstorf, fra universitetet i Potsdam i Tyskland, sa at den nye analysen var overbevisende og viste at overgangen fra den gamle til den nye satellitten hadde gått greit.

"Siden smeltevann er ferskvann, fortynner det saltinnholdet i det omkringliggende havet, noe som bidrar til å bremse Gulf Stream-systemet," sa Rahmstorf. "Hvis vi ønsket at 500 milliarder tonn ferskvann som ble tilsatt i 2019, skulle være like salt som havvann, ville 200.000 lasteskip i Panamax-klasse fulle av salt måtte dumpe lasten sin i Atlanteren."

Meteorologiske data og datamodeller tillater oss å beregne tapene siden 1948. “Hvis vi ser på rekordårene med smelting, har de fem beste skjedd de siste 10 årene, og det er en bekymring. Men vi vet hva vi skal gjøre med det: redusere CO2-utslipp ”.

Til tross for rask smelting, er ikke Grønlands isark nødvendigvis dømt til å smelte helt. For det første, når breene trekker seg tilbake, mister de kontakten med varmere havvann og smelter dermed mindre. For det andre tar varmluft som smelter arket århundrer, i løpet av hvilken tid økningen i globale temperaturer kan reverseres.

"Hvis vi reduserer CO2, vil vi redusere den arktiske oppvarmingen og derfor også redusere bidraget til havnivåstigning fra det grønlandske innlandsisen," sa Sasgen. "Så selv om det til slutt kan forsvinne i stor grad, skjer det mye tregere, noe som ville være bedre siden det ville gi mer tid for de 600 millioner menneskene som bor nær kysten å bevege seg."


Video: Grønlands isen (Januar 2023).